كلمات اغنية ليام | Lyrics Lyam - Pause

كلمات أغنية ليام -

Yah
Robot fel West waldo w safi
Kan3ich ghi dori dmaghi tafi
Sahi fel mori w kassi ma kafi
M'calmé w f'jnabi cha3la l'3wafi
Rebbani cha3ir mbennej khoufi
Ki jat f lssani kan7etha f'7rofi
Tri9i kolha chouk o jari 7afi
3icht Zerouali denya Najat L'Ouafi
Mab9a kiban 9eddam 3ini ta loun
Ma9aysani la 7lawt l'mal la banoun
Ndir l'économie wla ndir l'9anoun
Ntzwej tana nferech dar o salon
Ki Emile Cioran msare7 dati
Visagi calme o f'ddal ghwati
Kola lila kansswel f'7yati
N3ich l'jawa2iz wla ghi nzid ntassi

Wahya liyam a liyam
Ra machi hakda li nwina
Wahya liyam a liyam
Wahya liyam a liyam
Ra khab fina dan walidina
Wahya liyam a liyam
Wahya liyam a liyam
Ra salina ktama mellina
Wahya liyam a liyam
Wahya liyam a liyam
Tzadina 7rar o nsina
Wahya liyam a liyam

Yah
ya rassi fin ghadi biya taline
A7ssan toma2nina f'karch mi janin
Mal9itha f'Lénine mal9itha f'Staline
La vida ghi bertouch 7na ghi karin
Chab3in da99 o kangolo ça va
O l'borkan fel khater kilou7 lava
Hakada takallama Pause Zaradecht
Li na9ess l'39al kanbanlo khorafa
Ghanssaliha sad 3liya kanifi
3yaw tobowat o ma3yani fih
Nouikh a youlinou baraka ghifi
Chi bani fih palais chi meguli fih
Moraya l'machakil jaya tofan
Ki Terrible Ivan m3anne9 bifan
Yali banlo m3a l'grafatat
Tel 3la wladek sekhfo bel 7ez9a fel kifan

Wahya liyam a liyam
Ra machi hakda li nwina
Wahya liyam a liyam
Wahya liyam a liyam
Ra khab fina dan walidina
Wahya liyam a liyam
Wahya liyam a liyam
Ra salina ktama mellina
Wahya liyam a liyam
Wahya liyam a liyam
Tzadina 7rar o nsina
Wahya liyam a liyam


كلمات أغنية ليام

أحدث أقدم